نشریه الکترونیک جهان گردش

در روستایی به همین نام و بر سر راه
بیستون به سنقر ساخته شده است.

قدمت بنا منسوب به
دوره ی “صفوی” می باشد.

ارسالی از
کتایون مردافکن
@ganjdare
@faalanegardeshgari
@jahanegardesh

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.