نشریه الکترونیک جهان گردش- وظایف یک مدیر هتل ممکن است بسته به نوع و درجه هتل متفاوت باشد، اما در مجموع شامل موارد زیر می‌شود :
نظارت بر انجام صحیح امور: مدیر هتل باید فعالیت‌های روزانه پرسنل و نحوه ارائه خدمات در هتل را نظارت کند و نظارت بر تمام بخش‌ها همچون مالی، اداری، اغذیه و اشربه، فرانت آفیس، بازاریابی و فروش، خانه داری و غیره نیز بر عهده اوست. او باید سیاست‌ها و استراتژی‌های هتل را با کمک و همفکری بهره بردارتعیین و اجرا کند و همچنین مسئولیت‌های مالی و مدیریت منابع انسانی را بر عهده داشته باشد.
مدیریت منابع انسانی: مدیر هتل باید تیم کاری هتل را به خوبی سازماندهی و مدیریت کند. برخی از اقداماتی که باید در این خصوص از طریق سرپرستان و کارکنان بخش های مختلف انجام دهد عبارتند از : استخدام، آموزش و توسعه و رشد شخصی و شغلی کارکنان، برنامه‌ریزی شیفت‌بندی، تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و ارزیابی عملکرد کارکنان.
فعالیت های روابط عمومی: مدیر هتل باید روابط خوبی با مشتریان و سازمانها و شرکتهایی که با آنها قرارداد همکاری منعقد نموده است برقرار کند و بر نحوه ارائه خدمات به مشتریان و بهبود رضایت آن‌ها نظارت مستمر داشته باشد. همچنین، ارتباط با رسانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه نیز از دیگر وظایف مدیر هتل است.
مدیریت عملیات: مدیر هتل باید روندهای عملیاتی و اجرایی هتل را نیزنظارت کند. فعالیت هایی همچون: مدیریت رزرواسیون، مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان، مدیریت اتاق‌ها و خدمات هتلی، مدیریت رستوران و خدمات غذایی و نظارت بر منابع فنی و تأمین کالاها و تجهیزات.
مدیریت امور مالی: فعالیت هایی از جمله بودجه‌بندی، نظارت بر هزینه‌ها و درآمدها، تهیه گزارش‌های مالی همچون گزارش های ماهیانه، فصلی و سالانه درآمدها و هزینه ها، کنترل هزینه ها و تصمیم‌گیری‌های مالی است.
 ۶.حفظ استانداردها و کیفیت خدمات در هتل: مدیر هتل باید استانداردها و کیفیت خدمات هتل را حفظ کند و همواره فرآیندهای بهبود مستمرکیفیت را در           هتل پیاده سازی کند. او باید قوانین، مقررات و شاخص های ابلاغی و جاری صنعت هتلداری را پیاده و با استانداردسازی هتل در سه محور تجهیزات، نیروی         انسانی و آموزش – ایمنی و بهداشت  و کالبدی و معماری تمام تلاش خود را معطوف به ارتقاء کیفیت خدمات نماید. او باید جدای از ستاره ها و یا درجه             هتل، بر کیفیت خدمات بر اساس شاخص های فوق بیافزاید تا خاطره ای خوش برای مسافران خلق گردد.
بازاریابی و تبلیغات: هدف اصلی کسب و کار هتلی افزایش تعداد مشتریان، تکرار خرید و جلب رضایتمندی و وفادارسازی آنها می باشد و این موضوع مهم تاثیر زیادی در افزایش میزان اشغال تخت ها یا اتاق هتل دارد و با افزایش درصد اشغال اتاق و فضاهای خدماتی دیگر، درآمد هتل افزایش می یابد و این موضوع با توجه ویژه به فعالیت ها و به کارگیری استراتژی ها و راهبردهای عملیاتی بازاریابی میسر است . لذا مدیر هتل باید برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی هتل را به خوبی طراحی و اجرا کند و بر روند بازاریابی و فروش نیز نظارت نماید.
مدیریت ریسک: مدیر هتل باید ریسک‌های مربوط به هتل را شناسایی و مدیریت کند. این شامل مدیریت ریسک‌های امنیتی، ریسک هزینه‌ها، ریسک قانونی و سایر ریسک‌های مربوط به عملکرد هتل است.
توجه به سلامتی کارکنان : کارکنان هتل سرمایه آن محسوب می شوند و بدون کارکنانی سالم و با نشاط نمی توان انتظار مشتریانی خوشنود، کسب سود و موفقیت در هتل ها داشت. لذا یک مدیر هتل باید تمام تلاش خود را معطوف به تأمین سلامتی روحی و روانی و جسمی کارکنان کرده و ضمن مدیریت استرس و فشارهای ناشی از فعالیت تحت فشار در اینگونه تأسیسات گردشگری، آموزش ضمن خدمت و مهارتی کارکنان را نیز مورد توجه جدی قرار دهد. چراکه بدون نیروی انسانی توجیه شده و آموزش دیده دستیابی به اهداف بازاریابی هتل میسر نمی باشد.
نویسنده :ساره اکبری ؛ مدرس و مشاور آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری، مدیرهتل و رئیس هیات مدیره هلدینگ گردشگری آبادگران آذین
سایت احمد دیناری
Dinar.ir

@jahanegardesh

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.