نشریه الکترونیک جهان گردش– حسین ذاکری کارشناس ارشد حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و مدیر گروه ترنم سیلک با به چالش کشیدن تراژدی قطع درختان کهنسال باغ فین می گوید:
متاسفانه این رخداد اسفناکی برای اولین بار نیست، چنانکه می توانید از متن استنباط کنید حداقل در ۱۵ سال گذشته شاید حدود ۲۰۰ درخت کهنسال در این باغ از بین رفته است، اما امیدواریم که باغ جهانی شاهد این اتفاق نباشد .


از یک سیستم متمرکز، کمیته و مجمع حرفه ای انتظاری بیش از این میرود که هر بار به بهانه ای، یکبار به علت بیماری، یکبار به علت سرما، یکبار به علت باد، اَرّه را بر پای درخت بگذارند و مخفیانه و با پنهان کاری ان را بریده، چوبش را از باغ خارج کنند.
اقایان مسئول شما نمایندگان ما هستید نه مالک مواریث ارزشمند ما، از جان درختان بی گناه باغ فین چه میخواهید؟ فرض کنیم باد شدید بود؟ ایا در قرن ۲۱ هنوز تدبیری برای جلوگیری شکسته شدن  درختان در برابر طوفان ابداع نشده است؟ شما که خوب بلدین گاهی تیر برق های چوبی قدیمی را بوکسل کنید؟واقعا تصور میکنید راهی وجود ندارد و شما تقصیر ندارید؟ رئیس اداره میراث فرهنگی؟ مدیر باغ فین؟ متخصصین و محافظان نگهداری درختان باغ؟ باید پاسخگو باشند.
واقعا یکسری از کارهایی در حوزه میراث فرهنگی انجام می گیرد، عجیب است و بوی کم تجربه گی می دهد.
البته که توجیه کردن هم ابتکار می خواهد، واقعا چه بر سر درختان آمده است، دستور کف بریدنش از کجا صادر شد؟ آیا نمی توانستیم در شرایطی و در صورت امکان ان را ۶ ماه نگهداریم ببینیم تکلیف درخت چیست،  درختان قطع شده، چوب هایش کجا رفت و سرانجامش چه شد؟ کاش درختان شکسته می ماندند تا گوشه ای از کارنامه‌ شما و تزهای  مدیریتی تان را نشان می داد?!
ذاکری در بخش دیگر یادداشت خود از مدیر میراث فرهنگی کاشان و مسئول باغ فین و کارشناسان متخصص کمیته حفاظتی این باغ جهانی خواست در مورد قطع درختان کهنسال پاسخ دهند.
یکی دیگر از فعالان گردشگری هم می گوید اگر قرار باشد به بهانه های مختلف هر سال دهها درخت باغ فین قطع شود چند سال دیگر از این باغ سرسبز جهانی چیزی نمی ماند.

یکی دیگر از فعالان گردشگری برخی این تصمیمات را سلیقه ای می داند و می گوید: وجود اره برقی در باغ فین خود گواه این ادعاست که تنها باد شدید عامل قطع درختان این باغ نیست.
به گفته وی چندی پیش تعدادی از درختان چنار باغ فین را که می گویند فتحعلیشاه قاجار کاشته، با ۲۲۰ یا ۲۳۰ سال قدمت از ریشه کندند و گفتند این درختان بیمار شده و نگرانیم به درختهای کناری آنها هم سرایت کند.
یکی دیگر از فعالان گردشگر با بیان اینکه باغ فین میراث جهانی ثبت در یونسکو و جزو میراث جهانی است، می پرسد هدف از ثبت این اثر صرفا بهره برداری از این عنوان جهانی نیست، بلکه متولیان میراث فرهنگی استان و کاشان، در قبال حفظ این میراث جهانی مسئول هستند.
وی طرح این مساله را نشانه دلسوزی گروه های مردم نهاد در حفظ میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: همه ما برای حفظ میراث فرهنگی شهر و کشورمان باید مسئولانه عمل کنیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.