نشریه الکترونیک جهان گردش- کلیپی زیبا از شهری در ایران باستان که خانم ها آن را اداره می کردند.
این شهر مشهور که در سالهای اخیر کشف شده به “شهر سوخته” شهرت دارد و در سیستان و بلوچستان واقع شده است.

Amirates iran

@faalanegardeshgari
@jahanegardesh

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.