“جشن نیلوفر”  روز ۶ تیرماه (خرداد روز) در تقویم زرتشتیان و همزمان با شکفتن گلهای نیلوفر برگزار می شد.

نشریه الکترونیک جهان گردش– در این روز شستشو و تقدس با “آب”  معمول بود.

گل نیلوفر نماد ” ایزد بانو آناهیتا”
(الهه ی آبهای پاک، زایش و باروری است.)

گل نیلوفر در ایران باستان، جایگاه ویژه ای داشت به طوری که نقش آن را بر روی نقش برجسته های پارسه (تخت جمشید) و سکه های باستانی و
صحنه ی تاج گزاری اردشیر در” تاق بستان”
می بینیم.
در فلسفه ی یوگا، گل نیلوفر نماد چاکرای هفتم است.

برگرفته از کتاب
@salari_kourosh

@ganjdare
@jahanegardesh

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.