باغ تکیه هفت تنان، یکی از قدیمی‌ترین اماکن تاریخی شیراز است.

نشریه الکترونیک جهان گردش– این باغ به سده‌های پیش از عهد زندیه و عمارت آن از بناهای دورهٔ کریم خان زند است. این باغ در بن کوه چهل مقام و در شمال آرامگاه حافظ قرار گرفته‌است.

بیشتر جهانگردانی که در چند سدهٔ اخیر به شیراز سفر کرده‌اند، باغ تکیه هفت تنان و عمارت زیبای آن را وصف کرده‌اند.

مردم شیراز نیز به این مکان دلبستگی خاص دارند و سابقاً گاه در طلب باران و استجابت دعا روی بدین مکان می‌آورده‌اند.

 بنای چهل مقام با ۴۰ سنگ قبر در پایین تر بنای هفت تنان قرار گرفته که به نوعی با هم در ارتباط بوده اند. طبق روایت ها هفت تنان، هفت عارف بوده اند که با ۴۰ تنان عهد می کنند موقع مرگ با کمک هم یکدیگر را دفن کنند،.

در این بنا ۶ قبر کنار یکدیگر و یک قبر پایین تر از بقیه قرار گرفته که مربوط به آخرین نفر است.
روی قبر ها هیچ اسم و نشانی نیست زیرا آنها به مقامی رسیده بودند که می گفتند اگر کار خیری کردی لازم نیست نامت را همه بداند چون این کار را در راه خدا و نه برای ریا کردی!

/دریافتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.