نشریه الکترونیک جهان گردش

🔸 نخست وزیر کانادا، اداره مهاجرت کانادا را تحت فشار میگذارد تا رویکردشان را نسبت به صدور ویزای موقت تغییر دهند.

🔸 همچنین وی از اداره مهاجرت خواسته سختگیری بیش از حد به ریسک عدم بازگشت متقاضیان ویزا‌های موقت نکنند، زیرا تمرکز بیش از حد به این موضوع باعث افزایش آمار ریجکتی‌ها شده است.

🔸 در حال حاضر هدف کانادا جذب مهاجران برای رفع کمبود نیروی کار و جذب افراد متخصص همراه با فراهم کردن امکانات و مسکن مناسب برای آنهاست.

🔸 انتظار میرود مراحل درخواست و صدور ویزا موقت سریعتر و احتمال رد ویزاها بسیار کمتر از سابق گردد.

tour news

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.