طرح تحول پویا مناظر آبی و زندگی خوب ذینفعان، سازمان‌ها و بحران آب (نمونه های موردی رشت و ارومیه، ایران( در قالب تفاهم نامه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه گوته در پژوهشکده مردم‌شناسی صورت گرفت.
به گزارش نشریه الکترونیک جهان گردش به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن‌زاده مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی 28 آبان 1401 با اعلام این خبر گفت: این پژوهش، پروژه‌ای بین‌المللی با محوریت زندگی خوب است که محقق، با اشاره به بحران‌های موجود در جهان که زندگی خوب را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دو موضوع خشکسالی و مهاجرت را مورد بحث و پژوهش قرارداده است.
حسن‌زاده افزود: محقق در این پژوهش سه پرسش کلیدی شامل؛ با توجه به اینکه همه انسانها به دنبال زندگی خوب هستند حال این زندگی خوب در شرایط امروزی جهان چگونه قابل تصور است؟ اینکه چه تعریفی از زندگی خوب می‌توان داشت؟و زندگی خوب در شرایط بحرانی چگونه دارای تعریف خواهد بود و رابطه زندگی خوب و میراث‌فرهنگی و میراث‌طبیعی چگونه است؟ را مطرح و سپس چرخش گفتمان جهان‌بینی ایرانی از مفهوم مرگ خوب به زندگی خوب را مورد بررسی قرار داده و تأثیر بحران‌ها و فجایع طبیعی (خشکسالی) و انسانی (جنگ) را به بحث می‌نهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.