نشریه الکترونیک جهان گردش – برخی اصطلاحات کاربردی در سفرهای خارجی که معملا هر مسافر در سفر به کشورهای خارج مورد نیاز او هست .

Can I have a map ?

می توانم نقشه داشته باشم ؟ (نقشه می خواهم)

Can I take a photo ?

می تونم عکس بگیرم؟

How do I get to the downtown?

چطوری به پایین شهر برم؟

Wher is the tourist information office?

مرکز اطلاعات توریستی کجاست؟

Can you tell me some interesting places?

چند مکان دیدنی اینجا را به من می گویید؟

Is it far from here?

از ینجا دور است؟

Can I walk down there?

می توانم تا آنجا پیاده روی کنم؟

How long does it take to get there on foot?

پیاده برم چقدر طول می کشد؟

Can you recommend a tour?

می تونی یه تور پیشنهاد کنید؟

What time do we return?

کی برمیگردیم؟

Where is the gift shop?

سوغاتی فروشی کجاست؟

Can we stop here to buy souvenir?

می توانیم اینجا برای خرید سوغاتی توقف کنیم ؟

Is photography allowed here?

اینجا عکس گرفتن آزاد است؟

Could you take a photo for me?

ممکنه از من عکس بگیرید؟

What are the opening hours?

ساعات بازگشایی این مکان کی است؟

When does it close?

کی می بندد؟

How much is the entrance fee?

ورودیه این مکان چند است؟

How can I get there?

چطوری می توانم آنجا بروم؟

Can you show me the place on the map?

می توانید روی نقشه نشانم دهید؟

تهیه: مهدیه رضایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.